Programma woensdag 27 oktober 2021

Onder druk van de klimaatverandering evolueert de HVACR sector constant. De komende jaren zal die ontwikkeling en de introductie van nieuwe producten en syste- men zich verder doorzetten. Toestellen worden milieuvriendelijker en energiezuiniger. Maak kennis met topsprekers die de diverse aspecten van de HVACR tot in de details beheersen. Er werd bewust gekozen voor neutrale niet bedrijfsgebonden sprekers. Er zijn parallelle sessies voorzien, zie programma ZAAL 1 en ZAAL 2.

De lezingen zijn enkel in het Nederlands en worden ingeleid door pitchpresentaties van de sponsors.

 

ZAAL 1


09:30 - 10:00

Verwelkoming en bezoek aan sponsors

10:00 - 12:00

De toekomst van de koudemiddelen kleurt brandbaar. Hoe gaan we hier mee om?

Jurgen Buckinx - Frixis

Nationale voorzitter

Koudemiddelen, het houdt ons bezig.  We zien een duidelijke verschuiving naar natuurlijke koudemiddelen doch bieden deze niet de oplossing voor al onze toepassingen. De nieuwe generatie synthetische koudemiddelen en F-gassen, volgens ons essentieel voor het voortbestaan van de koeltechniek, zijn vaak brandbaar. Hiervoor worden er specifieke eisen gesteld vanuit normen en wetgeving. We gaan in op enkele specifieke, noodzakelijke eisen zoals indeling, waar toe te passen, de vragen die gesteld moeten worden bij de opmaak van een risico - analyse (dewelke verplicht is),… De bedoeling van deze presentatie is het sensibiliseren doch bespreekbaar maken van het gebruik van deze brandbare koudemiddelen. We zullen zien dat dit best haalbaar is.

woensdag, oktober 27, 2021 - ZAAL 1

12:00 - 14:00

lunch & netwerkmoment

14:00 - 15:30

Meest gestelde vragen en antwoorden bij Frixis

Erik Van Laer – Frixis


Directeur

Frixis levert veel informatie aan haar leden. Veel van deze informatie ontstaat uit vragen, gesteld via mail of dergelijke. Graag bundelen we de meest gestelde vragen en zorgen we voor een interactief moment hieromtrent. Vragen rond certificering in andere gewesten of landen, vragen rond administratieve verplichtingen, vragen rond verantwoordelijkheden tussen exploitant en installateur, hervorming Vlaamse administratieve diensten,…

woensdag, oktober 27, 2021 - ZAAL 1

15:30 - 18:00

netwerkmoment & bezoek aan de sponsors


ZAAL 2


10:00 - 10:30

Verwelkoming en bezoek aan sponsors

10:30 - 11:30

Green Deal voor voedingswinkels en supermarkten

Steven Lecompte – UGent

In samenwerking met Energik

Energik bespreekt de ‘Green Deal’ die afgesloten werd met supermarkten en voedingswinkels. De Vlaamse Overheid sloot een overeenkomst met de sector over de afbouw van F – gassen als koelmiddel in supermarkten. De deelnemende supermarkten engageren zich om geen nieuwe installaties op F – gassen meer te plaatsen en over te schakelen op natuurlijke koelmiddelen. Ook moet het percentage lekverlies van bestaande installaties beperkt worden en moet de vervanging gebeuren zonder dat er F – gassen vrijkomen.

woensdag, oktober 27, 2021 - ZAAL 2

11:30 - 12:30

CO2, onze milieuvijand, wordt een dankbare herbruikbare grondstof

Sarah Van Erdeweghe - Engie/Equans

In samenwerking met Energik

Deze presentatie beschouwt de CO2-recuperatie uit een industrieel destillatieproces op basis van biomassa. De CO2 wordt gecapteerd om na het comprimeren, filteren en condenseren via een koelinstallatie op NH3, te worden opgeslagen voor hergebruik. In plaats van de CO2 te lozen in de atmosfeer krijgt het een tweede leven in bijvoorbeeld de (bio-)chemische industrie of de voedingsindustrie.

woensdag, oktober 27, 2021 - ZAAL 2

12:30 - 14:30

lunch & netwerkmoment

14:30 - 16:00

Industriële koeling, is dit alleen met ammoniak?

Jurgen Buckinx - Cool & Energy Consult

In samenwerking met BVBVK

Ettelijke jaren geleden was er een groot onderscheid tussen de industriële en commerciële koeling. De technologieën waren min of meer gescheiden. Is dit nog steeds het geval? Technologieën evolueren, net als de toepassingen ervan. Naast ammoniak zijn er ondertussen andere koudemiddelen die groeien in industrieel gebruik. Het belang van een goede afstemming tussen de effectieve noden en beschikbare technologie wordt dus steeds belangrijker. Wetgeving, veiligheidseisen en normen veranderen tevens en worden strenger toegepast. Wat is er eigenlijk op de markt, wat zijn de voor- en nadelen? Deze presentatie gegeven door Cool & Energy Consult in samenwerking met BVBVK (vereniging voor de koel – en vriesnijverheid)

woensdag, oktober 27, 2021 - ZAAL 2

16:00 - 18:00

netwerkmoment & bezoek aan de sponsors
Deelnemen

Deelname aan het congres en de netwerkmomenten is op beide dagen gratis voor installateurs, architecten, studiebureaus en professionele klanten.

Toeleveranciers uit koeling – en hvac sector die geen sponsor zijn van het evenement betalen een bijdrage van 250 euro (excl. btw) per persoon. (lezingen, netwerkmomenten en catering inbegrepen voor beide dagen)

  • Registratie verplicht

Registreer