Programma donderdag 28 oktober 2021

Onder druk van de klimaatverandering evolueert de HVACR sector constant. De komende jaren zal die ontwikkeling en de introductie van nieuwe producten en syste- men zich verder doorzetten. Toestellen worden milieuvriendelijker en energiezuiniger. Maak kennis met topsprekers die de diverse aspecten van de HVACR tot in de details beheersen. Er werd bewust gekozen voor neutrale niet bedrijfsgebonden sprekers. Er zijn parallelle sessies voorzien, zie programma ZAAL 1 en ZAAL 2.

De lezingen zijn enkel in het Nederlands en worden ingeleid door pitchpresentaties van de sponsors.

 

ZAAL 1


09:30 - 10:00

Verwelkoming en bezoek aan sponsors

10:00 - 12:00

Case: Warmtepomp in collectief systeem. Werking van booster – warmtepompen.

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen (EES)

Professor in Energy Systems and Applied Thermodynamics

Bij collectieve verwarmingssystemen wordt minder snel aan warmtepompen gedacht. Toch zullen in nieuwe generatie warmtenetten en gebouwverwarmingssystemen warmtepompen een almaar grotere rol opnemen. Een inzichtelijk overzicht van wat er mogelijk is en hoe ze zich verhouden tot traditionele oplossingen. In samenwerking met ATIC.

donderdag, oktober 28, 2021 - ZAAL 1

12:00 - 14:00

lunch & netwerkmoment

14:00 - 15:30

Trends in warmtepompen: potentieel voor zomercomfort

Margot De Pauw

Thomas More

Klimaatopwarming en recente hittegolven zorgen voor een toenemend belang van koeling. In deze presentatie gaan we na in hoeverre warmtepompen (passieve geo-koeling) in residentiële toepassingen en kleine kantoren kunnen bijdragen aan deze toenemende koelvraag: welke prestaties mogen we verwachten en wat zijn eventuele aandachtspunten? De resultaten zijn gebaseerd op metingen en simulaties in het kader van het Scools project rond duurzame koelsystemen (KCE + WTCB). In samenwerking met ATIC.

donderdag, oktober 28, 2021 - ZAAL 1

15:30 - 18:00

netwerkmoment & bezoek aan de sponsors


ZAAL 2


09:30 - 10:00

Verwelkoming en bezoek aan sponsors

10:30 - 12:30

Impact van het ventilatiesysteem op het E – peil.

Jorn Van Herck – Syntra

EPB-expert | Docent EPB & Ventilatie

De bijdrage van OVED richt zich tot EPB – verslaggevers, installateurs en consultancy. Jorn Van Herck heeft het over de impact van het ventilatiesysteem op het E – peil. Hij licht de verschillende parameters toe waarmee men impact kan creëren in de verschillende fases van het bouwproject van ontwerp tot uitvoering.

In samenwerking met OVED

donderdag, oktober 28, 2021 - ZAAL 2

12:30 - 14:30

lunch & netwerkmoment

14:30 - 16:00

Nieuwe inzichten door Covid 19 over het belang van ventilatie

Peter Wouters – WTCB

Algemeen raadgever

De pandemie onderstreepte het belang van een degelijke ventilatie. Hoe belangrijk ventilatie kan zijn in de context van COVID 19 en andere virussen is ons nu wel duidelijk. Onze spreker Peter Wouters geeft meer uitleg over de nationale en internationale aanbevelingen rond ventilatie. Waarom wordt CO 2 als belangrijke indicator gebruikt? Wat zijn de richtwaarden en welke rol speelt de luchtzuivering. Hoe waakt men over de luchtkwaliteit in kantoren in relatie tot welzijn op het werk?

In samenwerking met ATIC

donderdag, oktober 28, 2021 - ZAAL 2

16:00 - 18:00

netwerkmoment & bezoek aan de sponsorsDeelnemen

Deelname aan het congres en de netwerkmomenten is op beide dagen gratis voor installateurs, architecten, studiebureaus en professionele klanten.

Toeleveranciers uit koeling – en hvac sector die geen sponsor zijn van het evenement betalen een bijdrage van 250 euro (excl. btw) per persoon. (lezingen, netwerkmomenten en catering inbegrepen voor beide dagen)

  • Registratie verplicht

Registreer