cckortfrixiseu517fgasverordening.jpg

SECTORNIEUWS 06/01/2022

F-gasverordening EU 517/2014: wijzigingen vanaf 01/01/2022 in voege

De Europese overheid legt sinds jaren restricties op inzake het op de markt brengen van apparatuur die werkt met gefluoreerde koudemiddelen (= F-gassen). Vanaf 1 januari 2022 worden de regels strenger en gaan nieuwe verbodsbepalingen in voege. Zo is er een verbod op nieuwe koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch afgesloten apparatuur) die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten. Ook nieuwe koelsystemen met centraal opgestelde compressoren voor commercieel gebruik – met een nominale capaciteit van 40 kW of meer, die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor de werking ervan – worden verboden. Enkel een primair koelcircuit van cascadesystemen waarin gefluoreerde broeikasgassen met een GWP < 1 500 mag worden gebruikt.

https://www.frixis.be/