cckortfrixiszelftestfgassen.jpg

SECTORNIEUWS 10/06/2022

Frixis met zelftest installaties (F-gassen) voor exploitanten en eigenaars

De zelftest is van toepassing op koelinstallaties, airco’s en warmtepompen in het Vlaams Gewest. Vanuit Europa en de gewesten is heel wat regelgeving verbonden aan het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). Vaak zijn eigenaars en exploitanten van koelinstallaties, airco’s en warmtepompen niet/onvoldoende op de hoogte. Daarom ontwierp de Vlaamse overheid een zelftest, op maat van de exploitant of eigenaar van koeltoepassingen. Dit online hulpmiddel gaat na of men bij het uitbaten van de installatie aan de milieuregelgeving voldoet. Ook voor het installatiebedrijf is dit interessant. De klant kan namelijk zelf nagaan welke regels voor zijn/haar installatie(s) van toepassing zijn. De zelftest bestaat uit een korte vragenlijst. Koeltechnische kennis is niet vereist. De vragen gaan over het type en de hoeveelheid koudemiddel, de aanwezigheid van een logboek, een instructiekaart en een lekdetectiesysteem, en het onderhoud van de installatie.

https://apps.energiesparen.be/zelftest-koelinstallaties