ccinubfacamilieuinspectie.jpg

SECTORNIEUWS 08/06/2018

De milieu-inspectie pakt niet-gecertificeerde bedrijven en technici strenger aan

UBF-ACA vernam onlangs dat de overheidsdiensten, belast met de naleving en handhaving van de milieuwetgevingen, strenger optreden bij het niet naleven van de certificeringsplicht.

Technici en bedrijven die niet in orde zijn kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks gepenaliseerd worden.

In de eerste plaats is de eigenaar of eindgebruiker de eerste in rij die gecontroleerd wordt door de inspectiediensten. Indien er sprake is van inbreuken, dan kunnen hoge boetes het gevolg zijn. Het is algemeen gekend dat de “onwetende” eindklant hierna zijn gram zal halen bij de installateur.

De certificeringsplicht die een koeltechnicus en een koeltechnisch bedrijf heeft, om gereglementeerde koudemiddelenhandelingen uit te voeren is niet nieuw. Zowel de bevoegde overheidsinstanties als UBF-ACA hebben hierover al veel gecommuniceerd en gesensibiliseerd.

www.ubf-aca.be/nl/e-news/nieuws-cat/de-milieu-inspectie-pakt-niet-gecertificeerde-bedrijven-en-technici-strenger-aan.htm