ubfacagwp.jpg

SECTORNIEUWS 10/07/2018

Gebruik van de juiste GWP-waarden

Binnen de Europese en regionale F-gassenwetgevingen zijn heel wat administratieve verplichtingen te voldoen. Denken we maar aan het opstellen van instructiekaarten, het invullen van logboeken, de berekening van het relatief lekverlies, het opstellen van lektest- en/of druktestrapporten, enz…

Een belangrijk gegeven die telkens moet worden gebruikt en opgegeven is de GWP-waarde van het koudemiddel dat de installatie bevat.

Het secretariaat van UBF-ACA ontvangt hierover regelmatig vragen van zijn leden. Er cirkelen op het internet heel wat lijsten rond die in sommige gevallen verouderd en daardoor niet geactualiseerd zijn.

Hier kan men de meest actuele GWP-waarden van de HFK’s terugvinden, die gedefinieerd zijn onder de F-gassenwetgeving?

  • in bijlage I, van de Europese F-gassenverordening 517/2014

in bijlage E van de norm NBN 378:2016 

  • bij groothandelaren en producenten
  • bij AREA, de Europese koepelfederatie voor de koeltechnische sector

www.ubf-aca.be/nl/e-news/nieuws-cat/gebruikt-u-de-juiste-gwp-waarden.htm