p1010511.jpg

NIEUWS 02/09/2019

Het leefmilieu als grootste bekommernis van hypermarkt Carrefour in Givors

Vooruitlopend op de F-Gas effecten en ter beperking van de koolstofvoetafdruk, heeft de supermarkt een lekkagedetector met indirecte DNI-metingen geïnstalleerd en de koelproductie omgebouwd van R-404A naar R-448A.

De vestiging van Carrefour 2 vallées in Givors (Frankrijk) werd 40 jaar geleden opgericht en is één van de 3 grootste Carrefour-winkels in regio Lyon. In 2011 werd de winkel volgens het ‘Planet’-concept omgebouwd om beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klanten. De supermarkt heeft meer dan 400 medewerkers en bestrijkt een oppervlakte van 12.000 m². De schapruimtes en de koelvakken worden gevoed door 3 centrales die geschikt zijn voor het gebruik van R-404A.

 Een innovatief detectiesysteem om lekkages te beheersen

 De verlaging van de door F-Gas II opgelegde quota is bedoeld om het gebruik van koudemiddelen met hoge GWP te verminderen en heeft grote invloed op de beschikbaarheid van R-404A. Daarom heeft Carrefour, die de invloed op het milieu erg graag zoveel mogelijk wil beperken, een campagne opgestart voor het uitrusten van installaties met intelligente niveaudetectoren (DNI) voor het realtime bewaken van de installaties.

Een DNI is een ‘Matelex’ detectietoestel met indirecte meetmethodes waarmee lekkages, ook de kleinere, kunnen worden gedetecteerd. Bovendien worden hiermee de energieprestaties van de installatie bewaakt en kan het verbruik worden verlaagd dankzij de energiemodule en de vlottende hp-module.

Zodra de DNI een lek detecteert, wordt dit gemeld via ‘Sentinelle’, de online interface.

 

Winkelmanager Cyril Coulange en de technische afdeling van Carrefour ontvangen een melding over de desbetreffende centrale, een schatting van de omvang van het lek, de T. eq. CO2-waarde en de wettelijk bepaalde termijn om in te grijpen.

Elk van de 3 centrales van de supermarkt in Givors is uitgerust met ‘statistische’ alarmen die afgaan bij een abnormale niveauschommeling ten opzichte van de gebruikelijke werking van de installatie. Er zijn ook niveau-alarmen ingesteld op basis van de hoeveelheid koelvloeistof. In het geval van een lekkage wordt direct contact opgenomen met het onderhoudsbedrijf, dat zo snel mogelijk moet ingrijpen. IFC, van Mondial Frigo-concern, voert wekelijkse controles uit van de in Givors geïnstalleerde DNI.

De installatie duurzamer maken via ombouw

Naast de toepassing van de DNI lekkagedetectie, heeft Carrefour ook besloten om de centrales in Givors, die op R-404A (GWP = 3922) werken, om te bouwen naar R-448A (GWP = 1387).

De centrale voor positieve koude, die bestaat uit 6 semi-hermetische Bitzer 6F-40 compressoren, was gevuld met 1300 kg R-404A koelvloeistof. De productie negatieve koude werd verzorgd door een centrale van 4 compressoren (350 kg R-404A), gelijkaardig aan die van de positieve centrale.

De installatie bevat ook 3 Copeland ZP30 scroll compressoren die initieel op R-404A werkten en die de rijskasten voeden. Sinds enkele jaren heeft Cyril Coulange het onderhoud aan deze installatie toevertrouwd aan Nicolas Charnay, diensthoofd onderhoud bij IFC.

De ombouw van deze installatie vond plaats in februari 2018. Hiervoor moest de koudeproductie worden stilgelegd. Dit moest daarom ’s nachts worden uitgevoerd om zo min mogelijk effect te hebben op de economische activiteiten van de winkel.

Een dergelijke activiteit vergt een gedetailleerde planning, inclusief de benodigde tijd voor het leegmaken van de schappen en het stopzetten van leveringen van gekoelde en ingevroren producten. De koude ruimtes zijn namelijk nodig voor het opslaan van de inhoud van de schappen en de vitrines.

Om de voorbereidingstijd zoveel mogelijk in te korten werden de schappen niet maximaal gevuld. Alleen de producten op de eerste rij bleven staan. Er werden blokken droogijs in de kasten geplaatst zodat de temperatuur in alle veiligheid gehandhaafd bleef. Om het ombouwen te voltooien, stelde Nicolas Charnay vervolgens de DNI af. Deze moesten enigszins worden bijgesteld om rekening te houden met de temperatuurschommeling van R-448A in het Danfoss regelsysteem, dat eerder was ingesteld op R-404A.

“Om nog milieuvriendelijker te werken en het energieverbruik verder te beperken,” vertelt Cyril Coulange, “werd alle verlichting in de winkel vervangen door LED-lampen met regelbare sterkte.” Zo wordt de verlichting vóór de opening van de winkel ingesteld op 40%, zodat het personeel comfortabel kan werken zonder al te veel elektriciteit te verbruiken.

Deze innovatie is nuttig gebleken, Cyril Coulange schat dat er 15% wordt bespaard op het elektriciteitsverbruik.

Nicolas Charnay en Cyril Coulange werken al verschillende jaren intensief samen en zijn tevreden over het functioneren: lekkages van koudemiddelen worden beperkt zodat de koudeproductie veilig wordt gesteld via het partnerschap met Climalife.

De regeneratie

Regeneratie van een koelvloeistof is een proces waarbij de opgevangen vloeistof de eigenschappen en kwaliteit terugwint van nieuwe vloeistof. Dit proces is anders dan recycling omdat daarbij de prestaties en de kwaliteit van het gerecycleerde product niet worden gewaarborgd. Door het regenereren van het opgevangen product garandeert het Carrefour-concern de beschikbaarheid van eigen vloeistof om zo de beperkte beschikbaarheid op de markt als gevolg van de quota voor F-gassen te compenseren.

De ombouw

Het ombouwen is gepland in 3 fases: 1 fase per centrale. De eerste om te bouwen centrale is de positieve koudecentrale, waar 1306 kg R-404A wordt uitgehaald en afgevoerd in speciale containers van 930 l. Deze operatie begint rond 15.00 uur en hiervoor zijn 3 monteurs nodig. Vervolgens wordt de installatie gevuld met R-448A. IFC voegt 7% van het gewicht toe ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid R-404A.

 

Vervolgens worden de negatieve koudecentrale en tenslotte de rijskast omgebouwd. Na het invullen van het FI BSD-document wordt het opgevangen product verzonden voor regeneratie zodat het gebruikt kan worden voor het onderhoud van andere winkels die nog werken met R-404A. De volledige operatie duurt 1 week.

nl.climalife.dehon.com