SECTORNIEUWS 21/02/2020

Studiedag warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte en koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. Voor de Vlaamse industrie alleen al bedraagt de warmtevraag 50 TWh/jaar. Wat de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak zijn, kan u vernemen op de studiedag “Warmtewende voor de industrie” op 23 maart in het Havenhuis in Antwerpen. Onderwerpen omvatten het benutten van restwarmte in warmtenetten, warmte/koude als flexibele energiebron, slimme sturingen voor elektrificatie en warmte, naast innoverende technieken zoals concentrated solar power, ORC, warmtepompen en energie-opslag.