SECTORNIEUWS 07/05/2020

Daikin herinnert aan richtlijnen voor HVAC in verband met corona

Nu het leven weer op gang komt, wijst Daikin op enkele richtlijnen voor een veilig gebruik van ventilatiesystemen. Rehva, de Europese vereniging van HVAC-technici, heeft enkele richtlijnen opgesteld om dergelijke installaties veilig te laten werken, met een minimaal risico op besmetting met het coronavirus. Zo wordt aangeraden om de ventilatiedebieten te verhogen, om concentraties aan ziektekiemen zo laag mogelijk te houden. Dat houdt ook in dat recirculatie vermeden moet worden. Verder schakelt men best warmteterugwinningsystemen uit. Bevochtiging en temperatuurregeling hebben geen praktisch effect op de verspreiding van het virus. De waarden die nodig zijn om de ontwikkeling van het virus tegen te gaan, liggen immers ver buiten de comfortgrenzen. Voor filters en kanaalreiniging volstaan de normale onderhoudsmaatregelen.

www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

www.daikin.be