88662974l.jpg

SECTORNIEUWS 27/04/2022

Warmtepompsector vindt nieuwe F-gas regeling contraproductief

De Europese warmtepompsector (EHPA, EPEE en AREA) heeft zijn bezorgdheid geuit over de voorgestelde wijziging van de F-gassenverordening. Een te snelle uitfasering van F-gassen zou namelijk betekenen dat er te weinig warmtepompen en geschoolde installateurs beschikbaar zouden zijn, net nu er een maximale capaciteit nodig is om de energietransitie te versnellen. Daardoor zou de nieuwe F-gassenverordening het net moeilijker maken om de klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2030 zouden er 50 miljoen nieuwe warmtepompen geplaatst moeten worden Europa. Zelfs met de huidige capaciteit wordt dat moeilijk. Als er dan nog producten van de markt zouden worden gehaald, wordt dat helemaal onhaalbaar. Bovendien zouden dan duizenden installateurs moeten worden herschoold, terwijl er nu al een gebrek aan vakmensen is. De sector wijst er ook op dat er met de huidige F-gassenverordening al een vermindering van HFK’s met 88% voorzien is tegen 2030.

www.area-eur.be

www.ehpa.org

www.epeeglobal.org