ehpamarkt17_1.jpg

SECTORNIEUWS 05/06/2018

Europese warmtepompmarkt groeit met 9%

Uit de statistieken van EHPA, de vereniging van de Europese warmtepompindustrie, blijkt de markt in Europa er voor het vierde jaar op rij op vooruit gaat. In 2017 groeide de markt met 9%, voor een totaal van bijna 1,1 miljoen stuks. Men verwacht een verdere groei van ongeveer 10% per jaar, wat betekent dat het totale toestellenpark binnen 6-7 jaar zal verdubbelen. Bovendien is het te verwachten dat de kosten zullen dalen door de schaalvergroting, wat de markt een extra duw in de rug zal geven. Die groei betekent ook dat er aanzienlijke nood zal ontstaan aan technici die vertrouwd zijn met warmtepompen. Hoe positief deze cijfers ook mogen lijken, toch blijft dit tempo onvoldoende om de verwarmingssector te decarboniseren tegen 2050. De vereniging roept de overheden dan ook op om een duidelijke steun te betuigen aan warmtepompen, zodat de sector kan investeren in onderzoek, productiecapaciteit en opleiding. (foto: rusak / 123RF Stockfoto)

www.ehpa.org