afbeelding51vastelekdetectorcopyrightclimalife.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Lekdetectie voor koelinstallaties, een grote uitdaging van de 21e eeuw!

Verordening (EU) nr. 517/2014, bekend als “F-Gas II”, is op 16 april 2014 vastgesteld met als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% tot 95% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In de verordening worden regels vastgesteld voor de controle, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen. Er worden ook voorwaarden opgelegd voor het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen voor specifieke producten of toepassingen en voor installaties, door kwantitatieve limieten op te leggen voor het op de markt brengen van HFK’s. Het voorziet ook opleidingsverplichtingen, een verbod op het gebruik of het op de markt brengen van gassen met een hoge GWP waarde (aardopwarmingsvermogen) en per toepassing ook een vermindering van de geproduceerde hoeveelheden (quota) en verplichtingen: kwalificatie, verplichte uitrusting en het voorkomen van lekken met de verplichte controle op lekken.

figuur1_6.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Trends in onderzoek koelinstallaties

De beschikbaarheid van koeling en de nodige technologie hiervoor beschouwen we al decennia als evident. Kijken we even terug, dan zien we dat in de korte periode vanaf de opkomst van de koeltechnologie in het begin van de 19de eeuw tot nu er al verscheidene cruciale ontwikkelingen zijn geweest. Deze ontwikkelingen zijn te categoriseren in twee grote domeinen: energie-efficiëntie en klimaat. Nu we bewuster omgaan met onze omgeving staan we in deze domeinen voor nieuwe uitdagingen. Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek proberen hierop een antwoord te geven.

swegonwisefoto1.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 88 – februari 2021
Totale controle over het binnenklimaat

Swegon, marktleidende producent en leverancier van energiezuinige ventilatie- en binnenklimaatsystemen, heeft een compleet nieuw draadloos klimaatbeheersysteem ontwikkeld dat eenvoudig te installeren, onderhouden en upgraden is.


AKM januari 2022
38790334decibelmetinggaugemetgroenenaaldnaar105dbconceptvanhetgeluidsniveau.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 87 – november 2020
Geluid van warmtepompen

Warmtepompen spelen een centrale rol in de energietransitie voor woningverwarming. Op dit ogenblik staan er ongeveer 30 miljoen stuks in Europa. Het is de bedoeling dat dit er in 2030 vier keer zoveel zijn. Gezien de huidige marktverhoudingen,

thermoakoestiekfoto6.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 86 – september 2020
Thermo-akoestische warmtepompen. Revolutie op til?

Bij onze Noorderburen zetten twee bedrijven hard in op innovatieve thermo-akoestische warmtepompen. Het ene plaatst nu de eerste installaties, het andere is nog bezig aan ontwikkeling en hoopt binnen enkele jaren met een eigen uitvoering op de markt

magnetischekoelingfoto1.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 86 – september 2020
Stapsgewijs naar… magnetisch koelen

Magnetische koelapparaten staan intussen enkele decennia met stip bovenaan als mogelijke vervangers van de huidige generatie koelers. De doorbraak kwam er nog niet. Hoe is de stand van zaken vandaag? We spraken daaromtrent met een van de


GMI rectangle maart 2021
dsc03540_2.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 84 – februari 2020
Corrosie bij luchtkoelers effectief tegengaan

De beste warmtewisselaar werkt op den lange duur niet goed als zijn materiaal niet is aangepast aan de omgeving. In het slechtste geval kan dat er toe leiden dat een apparaat, of delen ervan, in korte tijd corroderen en voortijdig moeten worden

51234941xl.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 78 – september 2018
Handleiding voor de optimalisering van koelinstallaties (deel 3)

De VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) is de Duitse federatie van de technologische industrie. Ze groepeert ongeveer 3.200 bedrijven uit diverse sectoren, waaronder HVAC. De vereniging publiceert onder meer een aantal handleidingen

1materials.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 78 – september 2018
Vochtige isolatie isoleert niet

Vochtige isolatie is net zo zinloos als een natte wollen jas in de winter. Het beschermt de uitrusting niet meer tegen energieverlies of corrosie. Het gebruik van materialen met minerale vezels op koelleidingen is een onberekenbaar risico dat hoge

brouwerij_2.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 78 – september 2018
Ga niet dood aan kooldioxidevergiftiging

Het gevaar van kooldioxide (CO2) in de industrie is algemeen bekend. Dat gas is een stille killer: kleurloos, smaakloos, geurloos, giftig, maar de aard van het gevaar, wordt niet altijd goed begrepen. Er zijn door veel organisaties

dsc5650.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 78 – september 2018
Green Building dankzij globale planning

De Rewe-supermarkt in het in Schleswig-Holstein gelegen Norderstedt (Duitsland) wordt CO2-neutraal geëxploiteerd. Voor deze hoge gebouwstandaard en de duurzame omgang met stoffelijke en energetische bronnen werd aan het gebouw in de

88158948xl.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 77 – mei 2018
De ‘kleine’ koeltechnieker in de toekomst (deel 2)

Het vorige deel van dit artikel, verschenen in Cool & Comfort 76, begon met deze zin: ‘Nog steeds zijn het uitdagende tijden voor de koeltechnieker, het wordt echter alleen maar spannender’. Het artikel eindigde met ‘Wat houdt ons niet tegen: