1_65.jpg

REPORTAGE  
Cool and Comfort 90 – september 2021
“Veiligheid mag geen last zijn”

De activiteiten van Vigotec lijken op het eerste zicht moeilijk in enkele woorden samen te vatten. Maar voor wie de historiek van het bedrijf kent, is dit een logische samenhang en de combinatie van expertises net een unieke sterkte. In dit artikel focussen we op de activiteit die van levensbelang is: veiligheid. Deze groeide voort vanuit een gasdetectie-service die geboden werd bij één van de andere activiteiten rond leidingsystemen. Ondertussen ontwikkelde deze afdeling zich tot een volwaardig team van experten rond veiligheid in en om besloten ruimten en werken op hoogte. Werknemers verdienen het om in veilige omstandigheden te kunnen werken. Helaas is dat niet altijd het geval, denk maar aan een service technicus die alleen werkt aan een ondergrondse installatie of bovenop het dak. Wat als hij/zij een ongelukkige val maakt of een beroerte krijgt? Of als er schadelijke (koel)gassen vrijkomen? “Zorg dat je medewerkers zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en alles in het werk stellen voor een werkbare veiligheid op de werkvloer”, aldus Luk Devillé, safety consultant.

unsustainablecoolingorig.jpg

WEBINAR  
Cool and Comfort 90 – september 2021
Duurzame koelsystemen in de praktijk

Het probleem is bekend: de combinatie van betere gebouwenisolatie enerzijds en warmere zomers anderzijds betekent dat de energievraag van een gebouw stilaan verschuift van warmte in de winter naar koeling in de zomer, ook in onze streken. Willen we de winst van lagere warmteverliezen niet teniet doen door een hoger verbruik in de zomer, dan moeten we overschakelen op duurzame manieren van koeling. Om uit te zoeken hoe dat in de praktijk kan, werd het project SCoolS opgezet, met als kernpartners KCE Thomas More en het WTCB. Recent werden de resultaten voorgesteld in twee webinars, in samenwerking met Atic.

19europeanconference1.jpg

CONGRES  
Cool and Comfort 90 – september 2021
Koeling kent geen grenzen

Schoven er in 2019 nog meer dan 300 deelnemers aan in de aula van de Polytechnic University of Milan, dan moesten de deelnemers aan de 19th European Conference van de Centro Studi Galileo op 10 en 11 juni 2021 dit jaar noodgedwongen van thuis de presentaties volgen. Opmerkelijke vaststelling: het virtuele event trok significant minder deelnemers dan het fysieke event, niettegenstaande de insteek van de conferentie met een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot koeltechniek en airconditioning quasi dezelfde was. Wie vorig jaar nog dacht dat virtuele congressen en beurzen het nieuwe normaal zouden worden, weet ondertussen wel beter. Informatie delen via Zoom of Teams lukt nog wel, maar netwerken, Q&A en vooral de gezelligheid verdwijnen van het toneel. Het (on)uitgesproken verlangen naar het normale was tijdens de 19th European Conference nooit veraf.

globalcoldchain6.jpg

CONGRES  
Cool and Comfort 90 – september 2021
24ste European Cold Chain Conference

Covid-19, Brexit: de markt verandert continu en snel schakelen is de boodschap. Vraag het maar aan de Belgische bedrijven die zich toeleggen op koelopslag en koeltransport. De voorbije maanden hebben de sector zwaar op de proef gesteld en noopten tot nieuwe procedures. Vooral toen de sector moest inspringen om de vaccins veilig op hun bestemming te krijgen. Tegelijk boomde ook het internetshoppen waardoor alle beschikbare transport- en opslagfaciliteiten werden aangesproken. Dit was geen Belgisch, geen Europees maar een wereldwijd probleem. Dit bleek tijdens de 24ste European Cold Chain Conference die plaatsvond van 1 en 3 juni 2021.

1.png

SYMPOSIUM  
Cool and Comfort 90 – september 2021
Eurammon Symposium 2021 – “The natural path to net-zero”

Voor het tweede opeenvolgende jaar moest eurammon zijn symposium noodgedwongen op het virtuele platform houden en niet in het prachtige Klostergut Paradies van Georg Fischer in Schaffhausen (Zwitserland). Maar het was niet in dezelfde vorm als vorig jaar, want eurammon is een organisatie die luistert naar zijn leden. Was het symposium vorig jaar opgebouwd rond zes halve dagen verspreid over twee weken, dan ging het symposium dit jaar door van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni ’21 in de voormiddag. Deze opeenvolging maakte het voor zowel sprekers als deelnemers gemakkelijker om in te pikken op voorgaande presentaties.

contactn17cofranlv044hd7.jpg

PROJECT  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Hoe optimaliseert de coöperatieve COFRA haar koudeproductie en fruitconservering op een efficiënte en duurzame manier?

In het hart van de alluviale vlakte van de Lot- en Garonnevallei werd in 1961 COFRA opgericht. Deze fruitcoöperatieve met 17 leden bewaart en conserveert van augustus tot juli een vijftiental appel- en enkele peren- en pruimenvariëteiten met daarnaast kalibratie-, verpakkings- en verkoopactiviteiten voor klanten in de supermarkt en de groothandel. In het voorjaar en de zomer kunnen er koelcellen worden gehuurd om aardbeien, aubergines en courgettes op te slaan. Deze KMO heeft een omzet van 4 miljoen euro en telt 24 voltijdse medewerkers. Haar visie op de middellange en lange termijn is het bevorderen van de circulaire economie en duurzame ontwikkeling.

afbeelding51vastelekdetectorcopyrightclimalife.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Lekdetectie voor koelinstallaties, een grote uitdaging van de 21e eeuw!

Verordening (EU) nr. 517/2014, bekend als “F-Gas II”, is op 16 april 2014 vastgesteld met als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% tot 95% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In de verordening worden regels vastgesteld voor de controle, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen. Er worden ook voorwaarden opgelegd voor het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen voor specifieke producten of toepassingen en voor installaties, door kwantitatieve limieten op te leggen voor het op de markt brengen van HFK’s. Het voorziet ook opleidingsverplichtingen, een verbod op het gebruik of het op de markt brengen van gassen met een hoge GWP waarde (aardopwarmingsvermogen) en per toepassing ook een vermindering van de geproduceerde hoeveelheden (quota) en verplichtingen: kwalificatie, verplichte uitrusting en het voorkomen van lekken met de verplichte controle op lekken.

figuur1_6.jpg

TECHNIEK  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Trends in onderzoek koelinstallaties

De beschikbaarheid van koeling en de nodige technologie hiervoor beschouwen we al decennia als evident. Kijken we even terug, dan zien we dat in de korte periode vanaf de opkomst van de koeltechnologie in het begin van de 19de eeuw tot nu er al verscheidene cruciale ontwikkelingen zijn geweest. Deze ontwikkelingen zijn te categoriseren in twee grote domeinen: energie-efficiëntie en klimaat. Nu we bewuster omgaan met onze omgeving staan we in deze domeinen voor nieuwe uitdagingen. Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek proberen hierop een antwoord te geven.

nh3condenser2.jpg

PRODUCTSPOT  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Friterm luchtgekoelde condensoren

Friterm biedt drie modellen van standaard luchtgekoelde condensoren aan. De vermogens gaan van 10-1430 kW voor horizontale/verticale universele condensoren, 106-2170 kW voor V-types en 6-56 kW voor commerciële condensoren volgens EN327. Productselectie voor verschillende omstandigheden verloopt eenvoudig door de Friterm Product Selection Software (FSP). De standaard luchtgekoelde industriële en commerciële condensoren zijn gekeurd door Eurovent Certita.


GMI rectangle maart 2021
globallpoutdoor.jpg

PRODUCTSPOT  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
High-tech made in Belgium

Sinds enkele decennia actief onder het merk P. Lemmens en vervolgens succesvol geïntegreerd in de Swegon Group, assembleert de fabriek in Gembloux hoogwaardige ventilatieproducten, “made in Belgium” en bestemd voor de Europese markt. De lancering van het nieuwe Global-gamma begin 2017 was synoniem met een reeks investeringen op de site die bedoeld waren om de productiecapaciteit en de menselijke en technische middelen voor de R&D te uitbreiden. Het resultaat: een breed en resoluut modern gamma dat gebruik maakt van de nieuwste technologieën en materialen.

ventilairuniflexinstort.jpg

PRODUCTSPOT  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Economisch en zorgeloos ventileren aan 2,5 m/s

In 2010 bracht Ventilair Group als pionier het universeel flexibel luchtverdeelsysteem Uniflexplus+ voor ventilatie op de markt. Het zorgt voor een correcte toe- en afvoer van ventilatielucht – zowel voor systeem C als systeem D. “Installateurs en (ver)bouwers verkiezen Uniflexplus+ boven andere systemen omwille van de kwaliteit, de flexibiliteit en het installatiegemak”, aldus Steven Braekeveldt, Product Manager Ventilair Group België. “Met oog op de toekomst ontwikkelde Ventilair Group een nieuwe slangdiameter, waarmee ventileren met een luchtsnelheid van 2,5 m/s gepromoot wordt.”

1_64.jpg

PRODUCTSPOT  
Cool and Comfort 89 – mei 2021
Gservice – Bedrijfssoftware voor installatiebedrijven

Installeren is al lang niet meer wat het vroeger was. Steeds meer factoren spelen mee voor de verkoop, planning, facturatie, stockbeheer, ondersteuning, samenwerkingen, noem maar op. Performante bedrijfssoftware voor installatiebedrijven wordt een must om een maximaal rendement te halen uit de inzet van medewerkers en middelen. GMI group heeft zich toegelegd op de automatisering van bedrijfsactiviteiten in de installatiemarkt met softwareoplossingen die configureerbaar zijn per organisatie, want geen enkel installatiebedrijf is identiek.